De tijger

De Siberische tijger (Panthera tigris altaica) ook bekend als de Amoertijger, Koreaanse tijger, Mantsjoerse tijger, Noord-Chinese tijger of Oessoeritijger, vernoemd naar de plaatsen waar deze voorkomen, is een zeer zeldzame ondersoort van de tijger. Hij komt nauwelijks nog voor in het wild, waar nog maximaal 500 exemplaren leven. Ondanks dat hij bijna is uitgestorven in het wild, zijn er veel exemplaren in gevangenschap, die zich ook voortplanten.

Het is de grootste van de tijgers (en de katachtigen). De Siberische tijger heeft geen vaste paarperiode en houdt zichzelf in leven door andere zoogdieren te eten, soms wel twee keer groter dan de tijger zelf.

Sneeuwval bedreigt prooidieren. De hevige sneeuwval in het verre zuidoosten van Rusland begin januari 2009 brengt niet alleen mensen in de problemen maar ook het lokale ecosysteem. In 2002 stierf de helft van de wilde zwijnen en herten van de honger door de dikke sneeuw. Het duurt jaren voor de stand van deze prooidieren zich herstelt, wat serieuze gevolgen heeft voor de Siberische tijgers en amoerluipaarden in het gebied die niet genoeg meer te eten hebben. Met dit in gedachten hebben WWF en een andere NGO fondsen gereserveerd voor de particuliere jachtgebieden in de regio om de hoefdieren bij te voederen en begaanbare paden te maken voor de dieren. Zij hebben er ook belang bij dat de wildstand op peil blijft en hebben standaard een noodplan voor dergelijke situaties, iets wat in 2006 mede door WWF tot stand is gekomen. Maar de kas moest aangevuld om het in de praktijk te kunnen brengen.

Poetins tijgerin doet het goed. In augustus 2008 deed de Russische premier Poetin een halsband met zender om de nek van een tijgerin die hij even daarvoor had neergeschoten met een verdovingsgeweer. Ze kreeg de naam Ser’ga, oorbel, en zendt sindsdien signalen uit van de plekken waar ze komt. Al haar bewegingen zijn te volgen op de site van de premier (http://premier.gov.ru/tiger). In november liep Ser’ga voor een cameraval: op de foto is te zien dat ze drie jongen heeft! Om wat meer details over de tijgerfamilie te vergaren trokken Yuri Darman van WWF en de baas van het natuurreservaat, die de tijgerin al veel langer volgen, eropuit en legden 80 km af in het spoor van de dieren in de sneeuw. Ze verzamelden veel gegevens en monsters voor genetisch onderzoek en concludeerden dat Ser’ga en haar jongen het goed maken. Ze hopen dat de bekendheid van deze ene tijger het lot van alle tijgers in Rusland positief beïnvloedt.

Leefgebied

Het territorium kan tot 3.000 km² groot worden en omvat de beide oevers van de rivieren Amoer en Oessoeri in de Russische krajs Chabarovsk en Primorski.
Ongeveer 10% (10 tot 50 exemplaren) van de Siberische tijgers leeft in het noorden van de Chinese regio Mantsjoerije (Heilongjiang).
De Oessoeri tijger leeft vooral aan de uitlopers van het gebergte Sichote-Alin in het district Lazovski van kraj Primorski (ongeveer een zesde van alle Siberische tijgers).

Bedreigingen

Hoewel het steeds beter gaat met de siberische tijger, door verschillende jachtverboden, zoals een jachtverbod op wilde zwijnen en herten in de Chinese provincie Jilin dat tien jaar geleden van kracht werd, en een algemeen jaag verbod op de Siberische tijger, wordt er nog steeds op deze geweldige dieren gejaagd.

Dit gebeurd door verschillende redenen. natuurlijk vanwege zijn mooie vacht. maar ook omdat mensen er nog steeds in geloven dat door een tijger in oude medicinale recepten te verwerken, zij sterkere krachten krijgen en een betere genezing. maar ook door andere redenen heeft de tijger het moeilijk.
Bijvoorbeeld door landbouw. De mens heeft meer ruimte nodig om huizen te bouwen en voedsel te verbouwen, hierdoor raakt de tijger zijn leefgebied kwijt.

Conservatie status

Kritiek bedreigd

Aantallen

in 1996 werden 415 tot 476 geteld en ongeveer 10% (10 tot 50 exemplaren) leeft in het noorden van de Chinese regio Mantsjoerije (Heilongjiang).

20 juni 2005, In het Russische Verre Oosten leven naar schatting nog zo’n 480 Siberische tijgers, zo blijkt uit de grootste tijgertelling die ooit heeft plaatsgevonden in dit uitgestrekte gebied. De resultaten zijn afgelopen weekend gepresenteerd. Die laten zien dat na intensieve stroperij van Siberische tijgers in de jaren negentig, het gelukt is om het tij te keren: de populatie heeft zich gestabiliseerd. De onderzoekers melden nu dat er tussen de 334 tot 417 volwassen tijgers en 97 tot 112 welpen leven in het Russische Verre Oosten, het laatste bolwerk van de Siberische tijger. Het Wereld Natuur Fonds, dat meegewerkt heeft aan de telling, en tijgerspecialisten wereldwijd zijn blij met deze resultaten omdat tijgeraantallen in veel andere delen van Azië blijven afnemen.

Naar schatting leven er nog ongeveer 500 van deze machtige jagers in het wild. Het Wereld Natuur Fonds doet er alles aan om deze ondersoort voor uitsterven te behoeden.

Fokprogramma’s

In 87 Europese dierentuinen leven anno 2005 ca. 220 Siberische tijgers. Daarvan nemen 70 tijgers niet deel aan het Europese soortbehoudprogramma EEP, omdat ze te oud zijn, of onvruchtbaar, of om een andere reden.

Zo zijn bijvoorbeeld op 27 juni 2005 in Dierenpark Amersfoort twee jonge tijgertjes geboren: Laslo (mannetje) en Laila (vrouwtje). De moeder is de driejarige Kira. Zij kwam in maart 2004 vanuit Dierenpark Emmen naar Amersfoort om een fokpaar te vormen met Tientsie.

Bron: wikipedia,  Wereld Natuur Fonds